Woordenlijst

.htaccess

Het .htaccess bestand is een configuratiebestand waarin instructies staan voor het afhandelen van binnenkomend verkeer en kan bepaalde instellingen van je submap(en) aanpassen. Een .htaccess bestand is eigenlijk een bestand zonder naam, want .htaccess is namelijk een extensie. Een .htaccess bestand zet je in je root folder of in een andere map.

brochure

Een brochure is een boekje, veelal in gedrukte vorm, van geringe omvang. Een brochure bestaat - in tegenstelling tot een folder - uit meerdere vellen gevouwen papier, die in de rug bijeengehouden worden ("gebrocheerd zijn") met behulp van bijvoorbeeld nietjes. Het aantal pagina's is altijd een veelvoud van vier.

configureren

Configureren is het samenstellen van een product uit verschillende basisbouwstenen, de keuze en schikking (combinatie) van componenten die samen een systeem met de gewenste functionaliteit moeten vormen. Het begrip wordt vooral gebruikt bij relatief complexe technische systemen die opgebouwd zijn uit componenten waarvan verschillende versies (varianten) kunnen bestaan, zoals vliegtuigen, auto's en computerhardware en -software.

creatief

Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden.

custom

op maat gemaakt

drukkerij

Een drukkerij is een werkplaats voor typografische werkzaamheden, met name het drukken met behulp van een drukpers. In een drukkerij kunnen een of meer drukpersen zijn opgesteld, van een minipersje voor etiketten of visitekaartjes tot een tientallen meters lange meerkleuren-pers.

duurzaam

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

folder

Een folder of vouwblad is drukwerk dat bestaat uit één blad dat een of meer malen is gevouwen, of meerdere bladen die eenmaal zijn gevouwen (uit het Engels: to fold = vouwen), vaak tot een boekje dat niet groter is dan A5. Een folder onderscheidt zich van ander drukwerk in boekvorm doordat het meerdere pagina's heeft maar niet is gebonden. Ook een ongevouwen blad bestaande uit slechts 1 vel papier (zoals een pamflet voor reclame en propaganda) wordt vaak folder genoemd, hoewel hiervoor ook de benamingen flyer en strooibiljet gangbaar zijn.

fotografie

Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatie- of stralingsgevoelig materiaal. Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (φωτὸς, (phootos), van: φῶς (foos): licht, en γράφω (grafoo): schrijven).

handleiding

Een handleiding of gebruiksaanwijzing is een schriftelijke instructie die met een product meegeleverd wordt.

huisstijl

De huisstijl van een organisatie of bedrijf is de bewust gekozen wijze van presentatie naar buiten toe. Er is onderscheid te maken tussen een ruime en een enge definitie van het begrip huisstijl.

illustratie

Een illustratie is een (meestal) visuele toelichting bij een verhaal, een beschrijving of een bewering.

internet

Internet is een netwerk van computernetwerken. Een computernetwerk is over het algemeen alleen beschikbaar binnen een organisatie of gebouw, een beperking die opgeheven wordt door een internet. Om een internet goed te laten werken is het nodig om afspraken te maken over protocollen. Een bijna universeel gebruikt protocol is het zogenaamde Internetprotocol (IP). Computers in verschillende computernetwerken kunnen dankzij die afspraken met elkaar communiceren.

logo

Een beeldmerk of logo is een grafische uiting die met een bedrijfs- of productnaam dan wel met een organisatie geassocieerd wordt. Het woord "logo" is afgeleid van het Griekse woord "λογος", dat kan worden vertaald als "woord".

ontwerp

Een ontwerp is een beschrijving van iets nieuws of een beschrijving van iets bestaands. Een ontwerp is dus een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijkheid.

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren.

programmeren

Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete reeks instructies die een computer uitvoert. Dit is de taak van een softwareontwikkelaar of programmeur. Programmeren wordt in het algemeen niet direct in machinetaal gedaan, maar in een programmeertaal. De programmacode die wordt geschreven heet broncode en wordt door een assembler, compiler of interpreter omgezet in machinecode. Programmeren wordt ook wel coderen genoemd.

SEA

Een systeem waarbij advertenties gekocht worden (prijs per klik of prijs per vertoning) bij een zoekmachine (bijv. Google, Yahoo of Bing). Deze advertenties worden dan getoond als een gebruiker zoekt op een trefwoord (of trefzin) die van belang is voor de betreffende website of webpagina (opgegeven bij de instellingen van de advertenties).

SEO

Het optimaliseren van uw website (inhoud en instellingen) voor zoekmachines. Door middel van tags, teksten, links (intern en extern) en trefwoorden, de informatie op uw website zo makkelijk mogelijk doorzoekbaar maken om  zo goed mogelijk te scoren bij zoekmachines zoals Google, Yahoo, Bing, ...

webshop

Een webwinkel is een online etalage waarbij diensten en producten kunnen worden aangeschaft via het internet.

website

Een website is een verzameling samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video's, die opgeslagen worden of in het gebruikte jargon 'gehost' (= letterlijk: 'geherbergd, onderdak geboden') worden. De website is vervolgens op een of meer webservers gezet en is (meestal) opvraagbaar gemaakt via internet. Het woorddeel web in website verwijst naar het wereldwijd web en het Engelse site betekent plek. Een website wordt ook wel aangeduid met het Engelstalige leenwoord site, dat in het Nederlands is aanvaard. Tevens bestaan er de Nederlandse woorden weblocatie of webstek voor. Deze woorden worden echter niet vaak gebruikt.